Design Your Own Learning Materials

Different learners have different needs. That’s why our app allows for the versatility of learning methods, where each learning experience can be tailored for personal requirements.

Thiết Kế Tài Liệu Học Tập

Chúng tôi hiểu rằng mỗi người đều có những kiến thức cần học và phương pháp học tập khác nhau. Vì thế chúng tôi tạo ra nền tảng mà bạn được thoả sức sáng tạo tài liệu học tập phù hợp với nhu cầu của chính mình.

create flashcards

Master Your Own Time Progress

Track your learning time and covered content. Through these key metrics it allows users can evaluate their own progress and set goals which suit their lifestyles.

Làm Chủ Thời Gian Và Tiến Độ Học Tập

Dễ dàng theo dõi thời gian học và kiến thức thu thập được mỗi ngày. Điều đó giúp bạn chủ động hơn trong việc quản lý thời gian và tiến độ học tập của chính mình.

track your learning time

Remember The Effectiveness And Long-term Knowledge Learned

Memory of learned material naturally decays over time in accordance with the forgetting curve. To offset this decline, the “7 Golden Touches” approach prioritizes long term retention over shallow learning. Through actively reminding you what and when to review you can ensure long term recall of content.

Ghi Nhớ Kiến Thức Hiệu Quả Và Lâu Dài

Chúng ta đã biết thông tin đã học sẽ bị lãng quên theo thời gian, vì thế với phương pháp “7 bước chạm" đến kiến thức, chúng tôi sẽ trở thành gia sư riêng của bạn- chủ động nhắc nhở bạn ôn lại những kiến thức mà bạn sắp quên đi, đảm bảo kiến thức mà bạn cần luôn được lưu trữ vào bộ nhớ dài hạn của bạn.

spaced repetition system

Build Global Learner Communities

It is recognized that learned content can be put into practice and enhanced through discussing it with both experts and fellow learners. In order to connect with like-minded individuals at a time and place that suits you, our global learning community allows both private and public discussion of learned materials.

EXPLORE NOW!

Xây Dựng Cộng Đồng Học Tập Toàn Cầu

Chúng tôi thấu hiểu rằng việc học sẽ trở nên thú vị hơn nếu như bạn kết nối được với nhóm học tập cùng chí hướng. Nếu bạn cũng có cùng suy nghĩ đó như chúng tôi, hãy cùng nhau xây dựng, kết nối và phát triển cộng đồng học tập toàn cầu.

KHÁM PHÁ NGAY!
golbal community